ArzFi

انتخاب رنگ

چیدمان
خرید
50%
فروش
50%
آموزش مارکت

بیت کوین

Bitcoin - BTC

قیمت(تتر)
$
بالاترین قیمت روز
0
پایین ترین قیمت روز
0
ارزش معاملات روزانه
17,913,528,481
تغییرات روزانه
%
COINEX:BTCUSDT Chart By TradingView
بازار لیمیت:لیمیت سفارش خرید و فروش در قیمت دلخواه
مقدار پرداختی شما: 0 تتر
دریافتی تقریبی شما:
0 BTC
کارمزد: 0 تتر
مقدار پرداختی شما: 0 BTC
دریافتی تقریبی شما:
0 USDT
کارمزد: 0 تتر
پیشنهادهای فروش
BTC
قیمت واحد(تتر)
مقدار(BTC)
مقدار کل (BTC)
قیمت شاخص: 0
0
پیشنهادهای خرید
BTC
قیمت واحد(تتر)
مقدار(BTC)
مقدار کل (BTC)
ردیف
ارز
مبلغ کل(تتر)
مقدار
لیمیت
انجام شده
انجام نشده
خرید/فروش
بازار
نوع
تاریخ
اقدامات
نوع بازار:
ردیف
ارز
مبلغ کل(تتر)
مقدار
لیمیت
انجام شده
انجام نشده
خرید/فروش
بازار
نوع
تاریخ
وضعیت